Op de belastingaangifte vinden we sinds het aanslagjaar 2020 in het vak X de codes terug voor de belastingvermindering voor de “rechtsbijstandsverzekering”.   Het gaat dan om de codes 1344 en 2344.

De vermindering bedraagt 40% van de betaalde premie die voor maximaal € 310 in aanmerking komt, met dus een maximaal  fiscaal voordeel van € 124.

Om voor de vermindering in aanmerking te komen met de rechtsbijstandsverzekering aan een aantal minimumvoorwaarden voldoen.  Zoals bijvoorbeeld een dekking in geval echtscheiding of bij bouwgeschillen.

Zo komen de rechtsbijstandsverzekering die mee is opgenomen in de familiale, auto of brandverzekering bij DVV niet in aanmerking voor het fiscale voordeel, dat is ook het geval voor de rechtsbijstandsverzekering Lex°tra.

Wil je gebruik maken van het fiscale voordeel en ben je op zoek naar een "fiscale" rechtsbijstandsverzekering dan hebben wij oplossingen* voor jou vanaf € 229 € / jaar (€ 137,4 / jaar na fiscaal voordeel).

Wens je meer informatie, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

 

 

* in samenwerking met VDL-interass NV

Go Forest

In een eerder item op onze blog maakten we al melding van onze samenwerking met Go Forest.

Go Forest plant bomen in regio's waar dit de meeste impact heeft maar werkt ook rond herbebossing en regeneratieve landbouw.

De lancering van het nieuwe gestructureerde fonds DVV Invest Climate Awareness 90 09-2029 is het ideale moment om onze samenwerking opnieuw extra in de verf te zetten.

Wist je dat je via de begunstigingsclausule van je spaar- of beleggingsverzekering je een deel van je vermogen bij je overlijden kan doorschuiven naar je kleinkinderen zonder dat ze er successierechten op moeten betalen?

Voor bescheiden erfdelen geldt immers een vermindering op de successierechten voor vererving in de rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) en tussen partners.

Subcategorieën