Sinds 2013 krijgt iedereen die in België een nieuw rijbewijs aanvraagt een rijbewijs in bankkaartformaat.

Dat rijbewijs heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Ben je al in het bezit van zo een rijbewijs dan doe je er goed aan om te controleren of het nog geldig is.

Je wordt immers niet automatisch verwittigd als de geldigheidsduur bijna verstreken is, zoals dat bij de identiteitskaart wel het geval is.

Rijden zonder geldig rijbewijs heeft echter wel ernstige gevolgen op verzekeringsvlak.  In dat geval kan de verzekeraar immers zijn uitgaven terugvorderen van de bestuurder zonder geldig rijbewijs.

Daarnaast riskeert wie zonder rijbewijs rijdt ook nog :

  • een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro;
  • een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar;
  • een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.
Single man drinkt koffie

Een overlijdensverzekering vangt door de uitkering van een éénmalig kapitaal het wegvallen van je inkomen op in geval van je overlijden. Als er niemand anders afhankelijk is van je inkomen ben je dan ook allicht minder geneigd om een overlijdensverzekering af te sluiten.
Als single kan het op basis van jouw persoonlijke situatie goed mogelijk zijn dat je geen overlijdensverzekering nodig hebt, maar er zijn ook heel wat situaties of redenen om als alleenstaande wel een overlijdensverzekering af te sluiten. Een aantal belangrijke redenen die misschien voor jou van toepassing zijn vind je in dit artikel.

Eenheidsstatuut arbeiders

Het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden heeft ook een impact op uw collectieve verzekeringen. Een belangrijke datum om daarbij in de gaten te houden is 1 januari 2025.

Vanaf 1 januari 2025 is het verboden een onderscheid te maken in de  groepsverzekering op basis van het statuut van de werknemer.

Stelt u in uw bedrijf zowel arbeiders al bedienden tewerk dan is een verschil in behandeling in groepsverzekeringen op basis van het statuut arbeiders/bedienden dus verboden.

Hebt u een groepsverzekering voor uw bedienden dan zal u ook uw arbeiders een groepsverzekering moeten aanbieden, of de verzekering voor uitsluitend de bedienden moeten stopzetten. Dat laatste ligt allicht moeilijk.

Er kan binnen de groepsverzekering nog steeds een onderscheid gemaakt worden in de bijdrage per werknemer op basis van categorie, loongrens, functieclassificatie of anciëniteit.

En ook iets extra voorzien voor 1 specifieke werknemer via de individuele pensioentoezegging voor loontrekkenden is nog steeds mogelijk op voorwaarde dat er ook voor de andere werknemers reeds een groepsverzekering is en de werknemer niet binnen de 3 jaar op (brug)pensioen zou gaan.

Wil u tijdig klaar zijn dan loont het de moeite om nu al de eerste stappen te zetten zoals het inventariseren van de bestaande groepsverzekeringen, het afbakenen van categoriëen of functieclassificaties, het aanpassen van het reglement voor de groepsverzekering en het opstellen van een nieuw budget.

Wacht u tot het laatste moment dan loopt u een groot risico om niet tijdig klaar te geraken. Misschien moet er in uw bedrijf nog eerst sociaal overleg plaatsvinden of wil u van de gelegenheid gebruik maken om heel uw verloningsbeleid te herbekijken.

En laten we zeker ook niet vergeten dat het ook bij de verzekeraars die al deze wijzigingen moeten verwerken in 2024 erg druk zal worden.

Hebt u meer informatie of hulp nodig om uw bedrijf op tijd in regel te brengen met het eenheidsstatuut? Aarzel niet contact met ons op te nemen. Bent u nog geen klant van ons kantoor maar wel op zoek naar pro-actief beheer van uw verzekeringsdossier? Vraag ons een vrijblijvende doorlichting van uw verzekeringsdossier en maak kennis met onze aanpak.