Grasmaaier

Met de lente in de lucht gaat iedereen weer aan het tuinieren.

Jammer genoeg raken er ieder jaar mensen gewond bij het tuinieren.  Vaak zelfs met ernstige gevolgen.

Hier alvast enkele tips om het veilig te houden:

Wij zijn trots ons partnership aan te kondigen met Go Forest.

Go Forest is een partnerorganisatie van CO2logic en wil individuen en bedrijven inspireren en motiveren om toekomstgericht te handelen.

Hoe?

Door het planten van bomen in de regio’s waar ze het hardst nodig zijn en waar ze de grootste impact hebben. Go Forest doet zowel projecten rond herbebossing (Reforestation) als rond boslandbouw (Agroforestry). Zo wil Go Forest ontboste gebieden herbebossen, maar ook de juiste boomsoorten planten die lokale bevolkingen ondersteunen in hun levensonderhoud en extra jobs kunnen creëren.

Go Forest plant niet alleen bomen, maar steunt ook projecten die bomenkap voorkomen en werkt mee aan de verdere uitrol van regeneratieve landbouw in België en Frankrijk.

De projecten van Go Forest situeren zich in Peru (Amazone), Congo, Benin, Zambia, Armenië, België en Frankrijk.

Covid-19 virus

Vanaf 27/01/2021 zijn enkel essentiële reizen naar het buitenland toegestaan.

Wat is de impact op de bijstandsverzekering ?

Van 27 januari tot 1 maart mag je enkel naar het buitenland reizen om een essentiële redenJe moet hiervoor een verklaring op eer hebben.

Subcategorieën