Aanvullende pensioenen - aandachtspunten.

De 2de pijlerpensioenen zijn een interessante vorm om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen.  Toch zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten.  Zeker in die gevallen waarbij uw inkomen als gevolg van de corona-maatregelen fors zou gedaald zijn.

Wijziging van de aftrekbaarheid van de (recurrente) premies

Sinds 2019 geldt het boekhoudprincipe van de matching in de vennootschapsbelasting. Voor de individuele pensioentoezegging (IPT) betekent dit dat de premies maar aftrekbaar zijn in verhouding tot het betaalde bedrag en de te lopen periode.  Een premie die betaald wordt in november is als beroepskost dus maar aftrekbaar voor 2/12de.

Deze regeling is niet van toepassing op de zogenaamde backservice stortingen. Dit zijn éénmalige premies die gestort worden voor het inhalen van de jaren die gepresteerd zijn voor de overeenkomst in kwestie werd gestart. Die premies zijn immers gebaseerd op vroegere prestaties.

 

Heeft corona een impact op uw premies?

Voor de berekening van de maximale premie voor zowel de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) als de individuele pensioentoezegging wordt gebruik gemaakt van de 80%-regel.  Dit maximum wordt ieder jaar opnieuw berekend op basis van uw inkomsten.  Als uw inkomen dit jaar dus fors daalt door de coronacrisis dan heeft dit ook een impact op de maximumpremie die u dit jaar kan storten  voor uw individuele pensioentoezegging. Voor de POZ wordt de premie berekend op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar (dit jaar dus 2017 tot 2019), daar heeft een lager inkomen dus maar een impact vanaf volgend jaar.  Is er een herberekening en een herziening van uw contract nodig? Neem dan tijdig contact met ons op zodat een eventuele wijziging nog tijdig kan verwerkt worden.

 

Uitgestelde betaling sociale bijdragen en uw vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)?

Om van het fiscale voordeel te kunnen genieten in de 2de pijler moet men in orde zijn met de sociale bijdragen. Een zelfstandige die zijn sociale bijdrage niet betaald heeft op het einde van 2020 kan ze dan ook niet fiscaal inbrengen (VAPZ).