Co-housing.

Co-housing waarbij meerdere personen zonder verwantschap samen een woning of appartement huren komt steeds vaker voor.  

Vooral jongeren huren samen een woning of appartement om de kosten te drukken.  Ze delen daarbij meestal de gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken, living en badkamer en hebben daarnaast ook hun eigen kamer of kamers.

Op verzekeringsvlak verdient dit toch een beetje extra aandacht.  Hoe zit het bijvoorbeeld met de verzekering BA privé-leven (familiale) of met de verzekering huuraansprakelijkheid (brand)?

Wij hebben een oplossing die zowel de BA-privé-leven als de huuraansprakelijkheid van alle partijen in een co-housing verzekert. Hierdoor voorkom je dat alle partijen individueel een polis moeten afsluiten. Op die manier kan je niet alleen de huur maar ook de verzekeringskost delen.

Een aantal aandachtspunten waar je rekening mee moet houden als je gaat co-housen.

Als co-houser doe je er goed aan mee de betaling van de verzekeringspremies te controleren. Zo voorkom je dat je plots niet verzekerd zou zijn omdat een mede-bewoner vergat de premies te betalen.

Ook als iemand de groep verlaat doe je er goed aan even het verzekeringsdossier tegen het licht te houden.  Zijn er aanpassingen nodig op het vlak van verzekeringsnemer of waarborgen.

Op wiens naam wordt de huurovereenkomst afgesloten? Op naam van één van de deelnemers of is iedereen mee contractant?

Net als alle andere belangrijke levensfases (geboorte, overlijden, verhuis, nieuwe baan) is correct verzekeringadvies erg belangrijk. Aarzel dan ook niet contact met ons op te nemen voor een gratis controle van je verzekeringsdossier.