Sinds 2013 krijgt iedereen die in België een nieuw rijbewijs aanvraagt een rijbewijs in bankkaartformaat.

Dat rijbewijs heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Ben je al in het bezit van zo een rijbewijs dan doe je er goed aan om te controleren of het nog geldig is.

Je wordt immers niet automatisch verwittigd als de geldigheidsduur bijna verstreken is, zoals dat bij de identiteitskaart wel het geval is.

Rijden zonder geldig rijbewijs heeft echter wel ernstige gevolgen op verzekeringsvlak.  In dat geval kan de verzekeraar immers zijn uitgaven terugvorderen van de bestuurder zonder geldig rijbewijs.

Daarnaast riskeert wie zonder rijbewijs rijdt ook nog :

  • een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro;
  • een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar;
  • een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.