Vanaf 1 januari wordt de wetgeving rond rookmelders verder verscherpt. Tot nu toe waren rookmelders enkel verplicht in woningen of appartementen die verhuurd worden of bij nieuwbouw of renovatie.

Nu moeten om wettelijk in orde te zijn elke woning of wooneenheid (eensgezinswoning, appartement/studio / kamerwoning) op elke verdieping een rookmelder hebben.

Waaraan moet de rookmelder voldoen?

De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604. Zowel de modellen met vervangbare als niet-vervangbare batterij kunnen in aanmerking komen.  Een model met niet-vervangbare batterij met een levensduur van minimum 10 jaar is aan te raden.

Waar rookmelders plaatsen?

Om wettelijk in orde te zijn moet er op elke verdieping minstens één rookmelder geplaatst worden. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.

Er wordt aangeraden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar je doorheen moet op de korste vluchtweg naar buiten.

Waarom rookmelders plaatsen?

Er is natuurlijk de wettelijke verplichting, maar belangrijker, rookmelders redden levens, misschien wel ooit dat van jou! Al hopen we natuurlijk dat je van alle soorten onheil mag gespaard blijven.