Valentijn - Verliefd koppel

Valentijn is de dag der geliefden maar "houden van" betekent vaak ook "zorgen voor".

Daarom willen wij van deze dag gebruik maken om even jouw aandacht te vestigen op een belangrijke hervorming van het overlevingspensioen (weduwenpensioen) die aan de aandacht van veel mensen is voorbijgegaan.

In 2015 werd het overlevingspensioen drastisch hervormd en dat heeft een grote impact. Daar waar er vroeger voor de achterblijvende partner met kinderen een wachtuitkering was tot het overlevingspensioen inging (vanaf 45 jaar), is er u nu slechts een wachtuikering gedurende maximaal 2 jaar. Zijn er geen kinderen, dan wordt de wachtuitkering beperkt tot een termijn van 1 jaar.

Daar komt nog bij dat de leeftijd waarop men een overlevingspensioen krijgt ook werd verhoogd. Die stijgt sinds 2015 met 6 maanden per jaar om tegen 2025 op 50 jaar uit te komen.

Voor veel gezinnen betekent dit dat ze bij een eventueel overlijden van één van de partners heel wat jaren financieel moeten overbruggen tussen het einde van de wachtuitkering en het ingaan van het overlevingspensioen. Belanrijk is misschien ook op te merken dat het overlevingspensioen alleen is weggelegd voor gehuwden en dus niet voor (wettelijk) samenwonenden.

Als verzekeringsraadgevers vinden wij het onze taak om die opnieuw onder jouw aandacht te brengen. Vooral ook omdat een verzekeringsoplossing relatief weinig kost en veel financieel onheil kan voorkomen.

Wij bekijken graag samen met jou hoe je een optimaal financieel vangnet onder je gezin kunt leggen, waarbij we rekening houden met jouw persoonlijke situatie, leeftijd van eventuele kinderen, bestaande verzekeringen zoals  schuldsadoverzekeringen, groepsverzekeringen, pensioensparen, ...

We begrijpen dat je vandaag allicht romantischere plannen hebt, maar contacteer ons maandag zeker voor een afspraak!