Valentijn - Verliefd koppel

Valentijn is de dag der geliefden maar "houden van" betekent vaak ook "zorgen voor".

Daarom willen wij van deze dag gebruik maken om even jouw aandacht te vestigen op een belangrijke hervorming van het overlevingspensioen (weduwenpensioen) die aan de aandacht van veel mensen is voorbijgegaan.

In 2015 werd het overlevingspensioen drastisch hervormd en dat heeft een grote impact. Daar waar er vroeger voor de achterblijvende partner met kinderen een wachtuitkering was tot het overlevingspensioen inging, is er u nu slechts een wachtuitkering gedurende maximaal 2 jaar. Zijn er geen kinderen, dan wordt de wachtuitkering beperkt tot een termijn van 1 jaar.

Om meteen in aanmerking te komen voor het overlevingspensioen moet de weduwe of weduwnaar op het ogenblik van het overlijden minstens 45 jaar oud zijn. Maar deze leeftijd wordt sinds de hervorming ook verhoogt en stijgt sinds 2015 met 6 maanden per jaar om tegen 2025 op 50 jaar uit te komen.

Valt men onder de regeling voor de overgangsuitkering dan dient men na het verstrijken van deze uitkering te wachten tot het eigen rustpensioen voor men ook in aanmerking komt voor een overlevingspensioen voor de overleden partner.

Voor veel gezinnen betekent dit dat ze bij een eventueel overlijden van één van de partners heel wat jaren financieel moeten overbruggen tussen het einde van de wachtuitkering en het ingaan van het overlevingspensioen. Belangrijk is misschien ook op te merken dat het overlevingspensioen alleen is weggelegd voor gehuwden en dus niet voor (wettelijk) samenwonenden.

Als verzekeringsraadgevers vinden wij het onze taak om die opnieuw onder jouw aandacht te brengen. Vooral ook omdat een verzekeringsoplossing relatief weinig kost en veel financieel onheil kan voorkomen.

Wij bekijken graag samen met jou hoe je een optimaal financieel vangnet onder je gezin kunt leggen, waarbij we rekening houden met jouw persoonlijke situatie, leeftijd van eventuele kinderen, bestaande verzekeringen zoals  schuldsadoverzekeringen, groepsverzekeringen, pensioensparen, ...

We begrijpen dat je vandaag allicht romantischere plannen hebt, maar contacteer ons maandag zeker voor een afspraak!