Wat is het VAPW?

Sinds dit jaar kunnen werknemers zelf een vrij aanvullend pensioen opbouwen binnen de 2de pijler van de bedrijfspensioenen.

Tot op heden kon dit alleen maar gebeuren op initiatief van de werkgever of de sector waarin men tewerkgesteld is.  Dit gebeurde dan via een groepsverzekering of een sectoraal pensioenfonds.

Met de introductie van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) kan nu ook de werknemer zelf het initiatief nemen om in de 2de pijler een aanvullend pensioen op te bouwen.

In principe staat deze mogelijkheid open voor alle werknemers, maar in de praktijk komt het er op neer dat vooral werknemers die nu nog geen pensioen opbouwen via de werkgever of sector een beroep zullen doen op het stelsel van het VAPW.

Hoeveel kan de werknemer sparen in het VAPW.

De werknemer kan tot 3% van het referteloon storten of 1600 euro wanneer 3% van het referteloon lager is dan dit bedrag.  Het referteloon is het brutoloon onderworpen aan RSZ bijdragen dat de werknemer ontving tijdens het 2de jaar voorafgaand aan de storting. De aanvullende pensioenrechten die in dit jaar werden opgebouwd moeten echter nog van het bedrag worden afgetrokken.

Is er al meer dan 3% of 1600 euro bijgedragen dan zal de werknemer geen VAPW-contract kunnen afsluiten.

Het initiatief voor een VAPW gaat uit van de werknemer. De werkgever zal enkel de bijdrage afhouden van het nettoloon en doorstorten aan de door de werknemer gekozen verzekeraar.

Hoeveel bedraagt het fiscale voordeel van een VAPW?  De werknemer krijgt een belastingvermindering van 30% die meteen wordt verrekend op het moment van de storting. Daarnaast is er ook nog het voordeel van de gemeentelijke opcentiemen.

Via www.mypension.be kunt u zelf nagaan hoeveel u maximaal kan storten in een VAPW verzekering.

Hoe wordt de uitkering van een VAPW belast?

Op een VAPW zijn volgende taksen van toepassing:

  • Premietaks van 4,4% op de stortingen
  • Taks van 9,25% op de eventuele winstdeelname
  • RSZ-bijdrage van 3,55% + solidariteitsbijdrage (0 tot 2%) op de uitkering
  • 10% + gemeentelijke opcentiemen op de uitkering

Is een aanvullend pensioen opbouwen via een VAPW interessant?

Gelet op de lage wettelijke pensioenen is het zeker aangewezen om te zorgen voor een aanvullend pensioenkapitaal.  Het is echter zo dat het op fiscaal vlak interessanter is om eerst aan het gewone fiscale pensioensparen te doen, daarna te sparen via de individuele levensverzekering in het kader van het fiscale langetermijnsparen en pas op de 3de plaats te storten in het kader van een VAPW als het via de 2 andere formules opgebouwde kapitaal niet zou volstaan.

Wenst u meer informatie, aarzel niet ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek over de voor- en nadelen van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers.