Huis / vruchtgebruik / naakte eigendom

Sinds 1 september van dit jaar is het nieuwe burgerlijke wetboek – goederenrecht in werking getreden.

U herinnert zich misschien nog wel de berichten in de media over het ophalen van een bal die over de omheining was gevlogen uit de tuin van de buren, dat ging dus over het nieuwe goederenrecht.

Waar de media minder aandacht aan gaven, waren bijvoorbeeld de wijzigingen in het kader van het vruchtgebruik en de nieuwe verplichting voor de vruchtgebruiker.

De nieuwe wet legt de vruchtgebruiker immers op om een brandverzekering te nemen die zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker dekt.

In de praktijk is dat meestal niet zo’n probleem omdat een woning zonder brandverzekering eerder de uitzondering is.

Een vruchtgebruik ontstaat voornamelijk wanneer een partner overlijdt.  Het vruchtgebruik komt dan terecht bij de langstlevende partner, de naakte eigendom bij de kinderen. In bijna alle gevallen is er dan al een brandverzekering afgesloten op naam van de weduwe of weduwnaar óf wordt de brandverzekering van de overleden partner overgenomen.

Ook bij een gezamenlijke aankoop van een onroerend goed door een bedrijfsleider en zijn onderneming wordt wel eens met een constructie van vruchtgebruik gewerkt.  In die situatie wordt de brandverzekering normaal gezien afgesloten en betaald door het bedrijf dat optreedt als vruchtgebruiker.

In beide gevallen sluit de vruchtgebruiker een brandverzekering af. Toch doe je er goed aan om even te controleren of ook de naakte eigenaar verzekerd is in de polis van de vruchtgebruiker.

Je bent niet zeker of je verzekering als vruchtgebruiker op punt staat? Neem zeker contact met ons op voor een controle van je verzekeringsdossier.