Rond Allerzielen brengen veel verzekeraars de uitvaartverzekering onder de aandacht. Op zich natuurlijk niet slecht gezien. In deze periode van het jaar worden we immers meer dan anders geconfronteerd met het feit dat de dood onlosmakelijk  is verbonden met het leven.

Het is echter fout om de financiële gevolgen van een overlijden terug te brengen tot de loutere kost van een uitvaart. De gevolgen van een plots sterfgeval, zeker op jongere leeftijd, gaan veel verder.

We merken in adviesgesprekken vaak op dat het doorsnee gezin totaal geen idee heeft van de slechts beperkte sociale bescherming bij overlijden.

In de privésector moet je als weduwe of weduwnaar momenteel al 47 jaar oud zijn voor je recht hebt op een overlevingspensioen (weduwenpensioen). Er is wel een wachtuitkering gedurende 1 of 2 jaar (met kinderen) voor wie jonger is. En voor we het vergeten, een overlevingspensioen is er alleen voor gehuwden, niet voor (wettelijk) samenwonenden.

Daar sta je dan als jonge vader of moeder. Je vaste kosten blijven doorlopen. Je moet misschien extra beroep doen op dure kinderopvang en dat alles moet je financieren met slechts 1 loon.

Een uitvaartverzekering bezorgt dan een vals gevoel van bescherming. Zelfs een uitvaartverzekering met een kapitaal van 10.000 of 15.000 euro is dan immers slechts een druppel op een hete plaat.

Een tijdelijke overlijdensverzekering bijvoorbeeld tot de kinderen meerderjarig zijn is dan een veel verstandigere keuze. Voor een quasi gelijke premie leg je een aanzienlijk steviger vangnet onder je gezin.

Meer informatie? Contacteer ons voor vrijblijvend advies afgestemd op jouw persoonlijke situatie.