Architect Daniël Corten vertelt waarom u beter geen (grote) voorschotten betaalt aan uw aannemer.

Onlangs werd ik als gerechtsdeskundige aangesteld voor een betwisting tussen een koppel dat een huis wenste te verbouwen en hun aannemer. Ze hadden al meer dan 50.000 euro aan voorschotten betaald, maar nadat een deel van de afbraakwerken voltooid waren, keek de aannemer er niet meer naar om.

 Voor de expertise afgerond was, had de aannemer de boeken al neergelegd. De schade voor de eisende partij liep uiteindelijk op tot meer dan 100.000 euro (meerkost nieuwe aannemer, vertragingen, etc.). De kans dat ze van dat bedrag nog iets terug zullen zien, is zo goed als nihil.
 
Als een aannemer grote voorschotten vraagt met als argument dat hij die gebruikt om materialen aan te kopen of dergelijke, is dat meestal een fabeltje en gebruikt hij deze gelden om putten van vroegere werven mee te delven.
 
Bonafide aannemers krijgen bij hun leveranciers meestal voldoende krediet om de nodige materialen te verwerken en te factureren alvorens ze deze zelf dienen te betalen. En als dat niet het geval is, moeten ze met hun werkkapitaal deze periode kunnen overbruggen. Het wegvallen van een minimale kapitaal voor de oprichting van een vennootschap is in dat opzicht zeker geen goede zaak. Ook de nieuwe wet op de verzekeringsplicht van aannemers dekt dergelijke schade evenmin. Een gewaarschuwd bouwer is er 2 waard!

Met dank aan Daniël Corten - https://www.coda-architecten.be/