Storm op komst

Het KMI voorspelt storm.

Het is dan ook nuttig om een paar voorzorgsmaatregelen te nemen.

Kijk nog snel even uw dakafvoeren na zodat deze bij hevige regenval het water vlot kunnen afvoeren. Verwijder bijvoorbeeld dode bladeren of andere voorwerpen die de afvoer kunnen verstoppen.

Rol je zonnewering op en zet ze vast.

Verwijder dode takken uit bomen.

Sluit ramen en deuren goed af. Vergeet zeker uw dakvensters niet!

Controleer uw tuin en berg vuilnisbakken, tuinmeubilair, BBQ, ... veilig op. Hebt u een trampoline?  Zorg dan deze stevig verankerd is.

Parkeer bij voorkeur niet onder bomen.

Heb je toch schade, neem dan geen onnodige risico's als je probeert uitbreiding te voorkomen. Ga zeker niet het dak op tijdens de storm.

Je schade online aangeven kan je via myDVV als je beschikt over een E-ID kaartlezer of de ItsMe app gebruikt, of via onze website via deze link.

Is je woningverzekering bij DVV dan kan je voor dringende bijstand terecht op het nummer 0800/93.300.

 

 

Architect Daniël Corten vertelt waarom u beter geen (grote) voorschotten betaalt aan uw aannemer.

Onlangs werd ik als gerechtsdeskundige aangesteld voor een betwisting tussen een koppel dat een huis wenste te verbouwen en hun aannemer. Ze hadden al meer dan 50.000 euro aan voorschotten betaald, maar nadat een deel van de afbraakwerken voltooid waren, keek de aannemer er niet meer naar om.

 Voor de expertise afgerond was, had de aannemer de boeken al neergelegd. De schade voor de eisende partij liep uiteindelijk op tot meer dan 100.000 euro (meerkost nieuwe aannemer, vertragingen, etc.). De kans dat ze van dat bedrag nog iets terug zullen zien, is zo goed als nihil.
 
Als een aannemer grote voorschotten vraagt met als argument dat hij die gebruikt om materialen aan te kopen of dergelijke, is dat meestal een fabeltje en gebruikt hij deze gelden om putten van vroegere werven mee te delven.
 
Bonafide aannemers krijgen bij hun leveranciers meestal voldoende krediet om de nodige materialen te verwerken en te factureren alvorens ze deze zelf dienen te betalen. En als dat niet het geval is, moeten ze met hun werkkapitaal deze periode kunnen overbruggen. Het wegvallen van een minimale kapitaal voor de oprichting van een vennootschap is in dat opzicht zeker geen goede zaak. Ook de nieuwe wet op de verzekeringsplicht van aannemers dekt dergelijke schade evenmin. Een gewaarschuwd bouwer is er 2 waard!

Met dank aan Daniël Corten - https://www.coda-architecten.be/

 

Het winterseizoen is traditioneel een seizoen waarin het aantal woningbranden hoger ligt.

Er wordt vaker een haardvuur aangestoken of andere vormen van verwarming en met de feestdagen maken we het graag gezellig met een kerstboom en kaarsen.

Hierbij alvast een aantal tips om brand te voorkomen.

Een natuurlijke boom is erg brandbaar zodra hij uitdroogt.  Kies daarom een exemplaar met kluit en geef de boom voldoende water om uitdroging te voorkomen.

Een kunststof kerstboom is veiliger op het vlak van brandgevaar maar heeft, tenzij hij vaak wordt hergebruikt een grotere milieu-impact.

Een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen.

  • Gebruik geen losse takken als versiering. Deze drogen snel uit en creëren op die manier een groot brandrisico. Zeker als ze gebruikt worden in combinatie met kaarsen (adventskrans bijvoorbeeld).
  • Plaats de kerstboom ver genoeg van andere brandbare stoffen zoals gordijnen of kunststof meubilair.
  • Hou iedere vorm van open vuur uit de buurt van uw kerstboom (kaarsen, fonduestel, open haard, ...).
  • Zorg dat de boom niet kan omvallen en dat hij ver genoeg verwijderd is van doorgangen in uw woning.  Zodat hij bij brand de doorgang niet kan versperren.
  • Controleer uw lampjes op beschadigingen. Kortsluiting is één van de belangrijkste oorzaken van brand.
  • Schakel de lampjes uit als u gaat slapen of de woning verlaat. 
  • Rol een kabelhaspel altijd volledig af om oververhitting te voorkomen.

In dit filmpje ziet u hoe snel een kerstboom vuur vat en het vuur zich verspreidt.