Chauffeur achter het stuur


We merken steeds vaker op dat mensen zich op het vlak van hun verzekeringen steeds meer laten leiden door de prijs, eerder dan door de inhoud. Dat kan echter tot zeer nare verrassingen leiden. Want zoals het vaak het geval is, krijg je waar je voor betaalt. Als je je bij het afsluiten en vergelijken van een autoverzekering alleen maar baseert op begrippen zoals "omnium" of "aangenomen waarde" loop je het risico bij schade van een koude kermis thuis te komen.

Grasmaaier

Met de lente in de lucht gaat iedereen weer aan het tuinieren.

Jammer genoeg raken er ieder jaar mensen gewond bij het tuinieren.  Vaak zelfs met ernstige gevolgen.

Hier alvast enkele tips om het veilig te houden:

Wij zijn trots ons partnership aan te kondigen met Go Forest.

Go Forest is een partnerorganisatie van CO2logic en wil individuen en bedrijven inspireren en motiveren om toekomstgericht te handelen.

Hoe?

Door het planten van bomen in de regio’s waar ze het hardst nodig zijn en waar ze de grootste impact hebben. Go Forest doet zowel projecten rond herbebossing (Reforestation) als rond boslandbouw (Agroforestry). Zo wil Go Forest ontboste gebieden herbebossen, maar ook de juiste boomsoorten planten die lokale bevolkingen ondersteunen in hun levensonderhoud en extra jobs kunnen creëren.

Go Forest plant niet alleen bomen, maar steunt ook projecten die bomenkap voorkomen en werkt mee aan de verdere uitrol van regeneratieve landbouw in België en Frankrijk.

De projecten van Go Forest situeren zich in Peru (Amazone), Congo, Benin, Zambia, Armenië, België en Frankrijk.

Subcategorieën