Wat is het VAPW?

Sinds dit jaar kunnen werknemers zelf een vrij aanvullend pensioen opbouwen binnen de 2de pijler van de bedrijfspensioenen.

Tot op heden kon dit alleen maar gebeuren op initiatief van de werkgever of de sector waarin men tewerkgesteld is.  Dit gebeurde dan via een groepsverzekering of een sectoraal pensioenfonds.

Met de introductie van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) kan nu ook de werknemer zelf het initiatief nemen om in de 2de pijler een aanvullend pensioen op te bouwen.

In principe staat deze mogelijkheid open voor alle werknemers, maar in de praktijk komt het er op neer dat vooral werknemers die nu nog geen pensioen opbouwen via de werkgever of sector een beroep zullen doen op het stelsel van het VAPW.

Cybercrime komt steeds vaker voor.  Volgens een studie van Unizo werd de helft van de KMO's al het slachtoffer. Vaak zijn de gevolgen van cybercrime zeer ernstig. Denk maar bijvoorbeeld aan het Zaventemse bedrijf dat onlangs weken de deuren moest sluiten na een cyberaanval.

Maar niet enkel je eigen gegevens zorgen voor financieel gevaar. Met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) kunnen bedrijven een forse boete oplopen als ze niet zorgvuldig omspringen met de data van hun cliënteel of leveranciers.

Cybercriminaliteit kent veel verschijningsvormen.  Van het stelen van gegevens tot het gijzelen van een bedrijf door data al dan niet tijdelijk onbruikbaar te maken. Maar het kan ook gaan om identiteitsfraude of het verspreiden van een computervirus binnen uw bedrijf.

Preventieve maatregelen spelen een belangrijke rol om cybercriminaliteit te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Hacker aan het werk

Je hebt allicht al gehoord. De geïntegreerde woonbonus die je een belastingsvoordeel kon opleveren bij het afsluiten van een hypothecair krediet wordt vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. In de plaats komt er een verlaagd registratierecht bij de aankoop van de woning.

Omdat de afschaffing ook heel wat vragen opriep heeft de Vlaamse belastingadministratie (Vlabel) een lijst met veelgestelde vragen aangemaakt.  Hierin worden een aantal belangrijke vragen, zij het onder voorbehoud, beantwoord.

Hier vind je alle informatie:
https://belastingen.vlaanderen.be/tariefwijziging-registratiebelasting-en-uitdoving-woonbonus-vanaf-1-januari-2020