Eenheidsstatuut arbeiders

Het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden heeft ook een impact op uw collectieve verzekeringen. Een belangrijke datum om daarbij in de gaten te houden is 1 januari 2025.

Vanaf 1 januari 2025 is het verboden een onderscheid te maken in de  groepsverzekering op basis van het statuut van de werknemer.

Stelt u in uw bedrijf zowel arbeiders al bedienden tewerk dan is een verschil in behandeling in groepsverzekeringen op basis van het statuut arbeiders/bedienden dus verboden.

Hebt u een groepsverzekering voor uw bedienden dan zal u ook uw arbeiders een groepsverzekering moeten aanbieden, of de verzekering voor uitsluitend de bedienden moeten stopzetten. Dat laatste ligt allicht moeilijk.

Er kan binnen de groepsverzekering nog steeds een onderscheid gemaakt worden in de bijdrage per werknemer op basis van categorie, loongrens, functieclassificatie of anciëniteit.

En ook iets extra voorzien voor 1 specifieke werknemer via de individuele pensioentoezegging voor loontrekkenden is nog steeds mogelijk op voorwaarde dat er ook voor de andere werknemers reeds een groepsverzekering is en de werknemer niet binnen de 3 jaar op (brug)pensioen zou gaan.

Wil u tijdig klaar zijn dan loont het de moeite om nu al de eerste stappen te zetten zoals het inventariseren van de bestaande groepsverzekeringen, het afbakenen van categoriëen of functieclassificaties, het aanpassen van het reglement voor de groepsverzekering en het opstellen van een nieuw budget.

Wacht u tot het laatste moment dan loopt u een groot risico om niet tijdig klaar te geraken. Misschien moet er in uw bedrijf nog eerst sociaal overleg plaatsvinden of wil u van de gelegenheid gebruik maken om heel uw verloningsbeleid te herbekijken.

En laten we zeker ook niet vergeten dat het ook bij de verzekeraars die al deze wijzigingen moeten verwerken in 2024 erg druk zal worden.

Hebt u meer informatie of hulp nodig om uw bedrijf op tijd in regel te brengen met het eenheidsstatuut? Aarzel niet contact met ons op te nemen. Bent u nog geen klant van ons kantoor maar wel op zoek naar pro-actief beheer van uw verzekeringsdossier? Vraag ons een vrijblijvende doorlichting van uw verzekeringsdossier en maak kennis met onze aanpak.

Terug naar school

Morgen gaan in Vlaanderen meer dan een miljoen leerlingen opnieuw naar school.

Zou het niet fantastisch zijn als dat zou kunnen zonder dat de media een dag later moeten melden dat een kind betrokken was bij een ernstig ongeval op zijn eerste schooldag?

Het is aan ons als volwassen verkeersgebruikers om hen te beschermen.

Kinderen en adolescenten gedragen zich immers anders in het verkeer. Ze kunnen situaties niet zo goed inschatten, zijn vaak impulsiever, kennen vaak het verschil niet tussen zien en gezien worden en hebben vaak een minder goed beeld van de verkeerssituatie bijvoorbeeld omwille van hun kleine gestalte.

Wees daarom steeds extra voorzichtig als u hen in het verkeer opmerkt.  Matig uw snelheid in schoolomgevingen en/of op schoolroutes.

Brengt u de kinderen met de wagen naar school? Vertrek op tijd en probeer de drukste momenten vlak voor "de bel" te vermijden.  Zet uw kinderen misschien iets verder af in plaats van vlak voor de schoolpoort. Parkeer enkel waar toegelaten en parkeer zeker niet dubbel. Wees voorzichtig bij het openen van de portieren, let daarbij extra op fietsers en laat uw kinderen langs de kant van het voetpad uitstappen.

Gaat uw kind te voet of met de fiets naar school? Verken op voorhand de route en wijs het op de gevaarlijke plekken op de route.  Maak eventueel een omweg om echt gevaarlijke punten te vermijden. Kijk de fiets nog even grondig na (remmen, banden, verlichting).  Zorg voor opvallende kledij (fluo-vestje).

Helpt u ook mee? 

 

 

 

 

 

De 2de pijlerpensioenen zijn een interessante vorm om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen.  Toch zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten.  Zeker in die gevallen waarbij uw inkomen als gevolg van de corona-maatregelen fors zou gedaald zijn.

Subcategorieën