Tot 31 januari 2021 kan u intekenen op een nieuwe uitgave van DVV invest, de gestructureerde tak 23 beleggingsverzekering van DVV.
 
In samenwerking met Go Forest planten wij per nieuw contract afgesloten via ons kantoor een boom in een herbebossingsproject in het Peruviaanse Amazonewoud.
 

Huis / vruchtgebruik / naakte eigendom

Sinds 1 september van dit jaar is het nieuwe burgerlijke wetboek – goederenrecht in werking getreden.

U herinnert zich misschien nog wel de berichten in de media over het ophalen van een bal die over de omheining was gevlogen uit de tuin van de buren, dat ging dus over het nieuwe goederenrecht.

Waar de media minder aandacht aan gaven, waren bijvoorbeeld de wijzigingen in het kader van het vruchtgebruik en de nieuwe verplichting voor de vruchtgebruiker.

De nieuwe wet legt de vruchtgebruiker immers op om een brandverzekering te nemen die zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker dekt.

In de praktijk is dat meestal niet zo’n probleem omdat een woning zonder brandverzekering eerder de uitzondering is.

Een vruchtgebruik ontstaat voornamelijk wanneer een partner overlijdt.  Het vruchtgebruik komt dan terecht bij de langstlevende partner, de naakte eigendom bij de kinderen. In bijna alle gevallen is er dan al een brandverzekering afgesloten op naam van de weduwe of weduwnaar óf wordt de brandverzekering van de overleden partner overgenomen.

Ook bij een gezamenlijke aankoop van een onroerend goed door een bedrijfsleider en zijn onderneming wordt wel eens met een constructie van vruchtgebruik gewerkt.  In die situatie wordt de brandverzekering normaal gezien afgesloten en betaald door het bedrijf dat optreedt als vruchtgebruiker.

In beide gevallen sluit de vruchtgebruiker een brandverzekering af. Toch doe je er goed aan om even te controleren of ook de naakte eigenaar verzekerd is in de polis van de vruchtgebruiker.

Je bent niet zeker of je verzekering als vruchtgebruiker op punt staat? Neem zeker contact met ons op voor een controle van je verzekeringsdossier.

 
Beleggen met kleine maandelijkse bedragen

Je bent jong en ziet wel potentieel in beleggingsfondsen maar de minimuminlage die veel fondsen hanteren gaat je budget te boven?  Dan vormen de tak 23 beleggingsverzekeringen mogelijk een mooi alternatief.

Via een tak 23 beleggingsverzekering kan je investeren in tal van beleggingsfondsen vaak al vanaf € 25 / maand.  Als je weet dat sommige fondsen een minimumdrempel hanteren van € 2500 dan merk je dat beleggen op die manier een stuk bereikbaarder wordt.

Bij een tak 23 verzekering stort je zelf in een levensverzekeringscontract en belegt de verzekeraar voor jou in één of meer door jou gekozen fondsen. Door het grote aantal spaarders hoef jij zelf geen rekening te houden met de minimuminlage die het fonds hanteert.

Subcategorieën