Cocoon Start

Cocoon Start

De complete verzekering voor jonge huurders

Een compleet pakket voor jonge huurders: huuraansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering, inboedel, home computer, BA privé-leven, rechtsbijstand, huurgeschillen, home emergency,... voor 25 euro per maand.

Een pakket aan waarborgen

Huuraansprakelijkheid

Schade aan je huurwoning door brand en aanverwante gevaren, glasbreuk, water, inbraak. Maar ook blikseminslag, kortsluiting of het breken van LCD of LED schermen.

Inboedel

Schade aan je persoonlijke inboedel met inbegrip van diefstal.

Home Computer

Deze waarborg beschermt je computer
(PC/Laptop/Ipad) tegen risico's zoals brand of waterschade, maar ook bijvoorbeeld laten vallen.

Home Emergency

Dankzij Home Emergency kan je dag en nacht rekenen op onmiddellijke hulp bij plotse en onvoorziene noodsituaties die een dringende interventie vereisen. Op die manier kan de schade beperkt worden en blijft je woning bewoonbaar..

BA privé-leven

De ruime dekkingen van de "burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven" beschermen jou en/of je gezin wanneer jullie een fout begaan die schade aan derden (iemand buiten je gezin) toebrengt.

Rechtsbijstand

Wij beschermen je belangen, desnoods tot voor de rechtbank.

Lichamelijke ongevallen verhuis

Wij vergoeden de medische kosten en keren een forfaitaire vergoeding uit wanneer jij of bv. een vriend die komt helpen zich kwetst tijdens je verhuis.

Huurgeschillen

Wij verzekeren je rechtsbijstand bij contractuele geschillen rond de huur van je woning of appartement. Bijvoorbeeld de verhuurder wil je huurwaarborg niet terugbetalen op het einde van het contract.


Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?