Het grootste verschil tussen beide formules situeert zich op het vlak van de zekerheid met betrekking tot het opgebouwde kapitaal. Bij een pensioenspaarfonds hebt u geen zekerheid met betrekking tot het eindkapitaal. Bij een pensioenspaarverzekering geniet u van een opbrengstgarantie op basis van de gewaarborgde rentevoet voor iedere storting. Het kapitaal dat u minimaal zal ontvangen in ruil voor iedere storting staat dus op het moment van de storting al vast. De enige onzekere factor is hoeveel winstdeelname er van jaar tot jaar wordt toegekend.
Een pensioenspaarfonds belegt uw storting in verschillende financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties. Wordt de belegging meer waard dan stijgt ook de waarde van uw pensioenspaarfonds. Daalt de belegging in waarde dan daalt de waarde van uw fonds. Het is dus mogelijk dat uw spaarreserve in waarde daalt. Of met andere woorden uw pensioenkapitaal is afhankelijk van de evolutie van de financiële markten.

De meeste banken bieden een keuze van pensioenspaarfondsen aan met een verschillend risicoprofiel. Defensieve fondsen beleggen meer in obligaties, de dynamische fondsen meer in aandelen. Belangrijk is om er rekening mee te houden dat ook obligaties in waarde kunnen dalen.

Op het vlak van fiscaal voordeel is er tussen pensioensparen via een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering geen verschil. Het voordeel bedraagt in beide gevallen tot 30% van de gestorte premies.

Ook de eindleeftijd en het percentage van de eindbelasting zijn in beide systemen hetzelfde. En ook het maximale bedrag dat u jaarlijks mag storten is in beide systemen hetzelfde.

Toch is er een belangrijk verschil met betrekking tot de eindbelasting. Het bedrag waarop u belasting dient te betalen wordt anders berekend bij een pensioenspaarfonds dan bij een pensioenspaarverzekering. Bij een pensioenspaarverzekering moet u belasting betalen op de bij elkaar gespaarde som (exclusief de eventuele winstdeelname) op 60 jaar.

Bij een pensioenspaarfonds rekent de fiscus met een fictief rendement. De fiscus gaat er van uit dat iedere storting ieder jaar 4,75% opbrengt en berekent zo een fictief spaarkapitaal op 60. Op dat kapitaal moet u belasting betalen. Dit is een probleem als uw pensioenspaarfonds in realiteit minder waard is dan de berekening van de fiscus aangeeft. U moet in dat geval immers belasting betalen op een rendement dat niet is gerealiseerd.

Hulp nodig bij uw keuze? Wij staan u met raad en daad bij. U maakte een verkeerde keuze en wil nog veranderen? Neem gerust contact met ons op om uw opties te bekijken.

 

20/09/2019