U hebt schade aan uw woning. Hoe zit het met de franchise?

Binnen de standaard waarborg wordt het bedrag van de franchise – momenteel ongeveer 263 euro - in mindering gebracht van de schade. De franchise werd ingevoerd met het KB brand in 1988 en moet voorkomen dat de premie van de brandverzekering te hoog zou oplopen omwille van kleine schades. Naast de kost van de schade zelf is er immers ook nog de beheerskost om het schadegeval af te handelen.

Bij DVV zijn er echter heel wat mogelijkheden om te ontsnappen aan de aftrek van de franchise.

1. U onderschijft de "optie franchise" in uw woningverzekering. De meerkost bedraagt ongeveer 10% van de basispremie van uw woningverzekering. In dit geval wordt de basisfranchise omgevormd tot een Engelse franchise. Dat wil zeggen dat u vanaf de eerste cent vergoed wordt op voorwaarde dat het bedrag van de schade hoger ligt dan de franchise. Bedraagt de totale schade bijvoorbeeld 500 euro dan ontvangt u het volledige bedrag. Bedraagt de schade 250 euro dan ontvangt u geen vergoeding.

2. De schade bedraagt meer dan de franchise én u kiest voor de hersteldienst DVV Home Repair. DVV zorgt voor de herstelling en betaalt rechtstreeks de factuur aan de hersteldienst. U betaalt m.a.w. zelf niets voor de herstelling. Bevat uw polis de optie "onrechtstreekse verliezen" dan ontvangt u wel niet de extra vergoeding van 10% bovenop het schadebedrag. Cocoon Direct Repair is enkel beschikbaar voor schadedossiers waarbij geen andere partij is betrokken.

3. Bedraagt de schade na aftrek van de franchise meer dan 1000 euro, dan kan u eventueel ook nog gebruik maken van uw DVV stars. In ruil voor 3 DVV stars vergoedt DVV in dat geval ook de franchise.

Goed om te weten
De woningverzekering Cocoon wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op deze informatie. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Kom bij ons langs of bekijk hier: