Ook zonder hospitalisatie kunnen de kosten van een verkeersongeval snel oplopen. Gipskamer, radiologie, echografie, behandelingen bij de kinesist. De waarborg behandelingskosten vult uw hospitalisatieverzekering dan perfect aan. U kan er ook op terugvallen voor de periode na de hospitalisatie

De uitkeringen bij invaliditeit en overlijden mag u combineren met uitkeringen van andere verzekeraars. Ze komen dus bijvoorbeeld bovenop de vergoedingen die u ontvangt van de aansprakelijke partij.

Er is geen franchise voor de behandelingskosten.

De waarborg geldt ook bij het gebruik van een motorfiets. In dat geval worden de verzekerde kapitalen wel gehalveerd, tenzij u een bijpremie (50%) wil betalen.

Bent u alleenstaande en neemt u de formule gezin in het verkeer dan kan u genieten van een korting van 40%.

Ja, dat klopt, maar de terugbetaling van medische kosten door een tegenpartij kan in sommige gevallen maanden, zelfs jaren duren.

Als je namelijk gekwetst bent in een auto-ongeval, wordt er proces-verbaal opgesteld door de politie. Dit wordt overgemaakt aan het parket. De behandeling door het parket laat vaak maanden op zich wachten. Al die tijd krijgen de verzekeraars geen inzage in het dossier, maar lopen uw medische kosten mogelijk stevig op. In dat geval zal uw polis verkeer alvast uw kosten terugbetalen zodat u hier geen financiële kater aan overhoudt.

Goed om te weten

  • Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft gewaarborgd voor verzekerden die op de dag van het ongeval ouder dan 5 jaar maar jonger dan 16 jaar zijn en voor verzekerden die ouder zijn dan 70 jaar.
  • Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden ouder dan 70 blijft de vergoeding tot de helft gewaarborgd.
  • Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.
  • De verzekering komt wereldwijd tussen op voorwaarde dat u in België bent gedomicilieerd.
  • De verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Kom bij ons langs of bekijk hier: