Veel huurders gaan er van uit dat ze zelf geen brandverzekering nodig hebben omdat de eigenaar al een polis voor de woning of het appartement afsloot.

Niets is minder waar!

In België rust er een wettelijk vermoeden op de huurder dat bij schade door brand de huurder aansprakelijk is, tenzij het tegenbewijs wordt geleverd.

De verzekeraar van de eigenaar zal de schade wel vergoeden, maar zich dan tot de huurder wenden voor de terugbetaling. Het is in die gevallen dat je eigen brandverzekering huurdersaansprakelijkheid tussenkomt voor de huurder.

Het is ook je eigen brandverzekering die jou zal vergoeden voor de schade aan je eigen persoonlijke spullen zoals je meubels, kledij, elektrische toestellen en andere huisraad.

Een brand die in jouw huurwoning ontstaat kan ook overslaan naar de buren. Ook in dat geval komt je eigen verzekeraar tussen voor de schade bij de buren.

Speciaal voor huurders ontwikkelde Cocoon Start - woningverzekering voor huurders. Een compleet verzekeringspakket dat niet alleen je aansprakelijkheid als huurder verzekert maar ook je inboedel (inclusief diefstal) en je familiale verzekering.

Goed om te weten
De woningverzekering Cocoon Start wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Kom bij ons langs of bekijk hier: