De ESG-criteria kunnen eenvoudig samengevat worden als "duurzaamheid".

De letters staan voor Environment (milieu), Social (Sociaal) en Governance (Bestuur). 

Bedrijven die goed scoren op de ESG-criteria zetten in op rationeel energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur en zoeken naar een goed evenwicht tussen "people, profit and planet".