Blog

Rampenfonds - Hagelschade 9 juni 2014

De ministerraad erkende net de halgelstormen van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg, Namen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als natuurramp.

Het is nu nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad voor dat u uw dossier kan indienen bij de provinciegouverneur.

Maar u kan natuurlijk nu wel al beginnen met het samenstellen van uw dossier.

Alvast een paar belangrijke opmerkingen:

 • Er is een franchise (momenteel 250 Euro).

 • Er wordt maximaal 1 voertuig per gezin vergoed het maximale bedrag is afhankelijk van het fiscale vermogen van de wagen en het aantal gezinsleden (zie tabel).

 • Het stuk van de schade tussen 250 en 2500 Euro wordt maar voor 80% vergoed.

 • Het stuk van de schade tussen 1800 en 15000 Euro wordt volledig vergoed.

 • Het stuk van de schade boven de 15000 Euro wordt terug aan 80% of minder vergoed.


Het dossier bestaat uit een aantal documenten:
 1. Het aangiftedocument met personalia
 2. Het document voor de aangifte van schade aan roerende goederen / voertuigen
 3. De bijlagen:
 • Gehuwd met huwelijkscontract ? dan kopie huwelijkscontract bijvoegen
 • Attest gezinssamenstelling op de datum van de ramp. Dit attest wordt verleend door het gemeentebestuur.
 • Kopie van het inschrijvingsbewijs (DIV) geldig op de datum van de ramp
 • Detailblad met gegevens van de beschadigde wagen
 • Alle bewijsstukken van uw schade : foto’s, gedetailleerde bestekken/facturen
 • Aankoopfactuur van de (beschadigde) wagen
 • Bij verkoop/overname van de wagen na de ramp : verkoopovereenkomst met overnameprijs
 • Aankoopfactuur bij aankoop van nieuwe/andere wagen na de ramp + bewijs van inschrijving bij de DIV
 • Kopie van de verzekeringspolis
 • Attest van niet-tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij, ofwel gedetailleerd attest indien wel een tussenkomst
 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig op de datum van de ramp  

Al deze documenten moeten in 2 exemplaren opgestuurd worden naar de provinciegouverneur NA de publicatie van de besluiten in het staatsblad.

Bent u klant van ons kantoor? Had u geen omnium of Beperkte Omnium en wenst u voor uw wagen een claim in te dienen, dan bezorgen wij u de benodigde verzekeringsdocumenten..

Vul op dit formulier de benodigde gegevens in en wij nemen contact met u op zodra de documenten in ons bezit zijn.