De tijdelijke overlijdensverzekering zorgt voor financiële bescherming van uw gezin bij het wegvallen van een kostwinner.

De ideale aanvulling op het overlevingspensioen

De Belgische sociale wetgeving voorziet immers maar een overlevingspensioen (weduwe- of weduwnaarspensioen) vanaf de leeftijd van 47 jaar en 6 maanden (een leeftijd die de komende jaren verder wordt opgetrokken tot 50 jaar) en dan enkel nog voor gehuwden.  Bent u jonger dan is er gedurende 1 (zonder kinderen) of 2 jaar (met kinderen) een overgangsuitkering. Bij een overlijden op jonge leeftijd blijven er dus heel wat jaren te overbruggen tot de uitkering van het overlevingspensioen.

Woont u feitelijk of wettelijk samen dan geniet u zelfs helemaal geen enkele bescherming tegen overlijden binnen de sociale zekerheid.

Gelukkig bestaan er enkele prima verzekeringsoplossingen. De belangrijkste daarvan is allicht de tijdelijke overlijdensverzekering.

Maximale flexibiliteit

Met de tijdelijke overlijdensverzekering kiest u zelf de duurtijd van de bescherming, hoe groot de bescherming moet zijn en wie de begunstigde is van het uit te keren kapitaal. Op die manier bouwt u voor een beperkte premie uw eigen sociale bescherming uit.  Wijzigt uw situatie dan kan u de polis aanpassen of beëindigen.

Maximale bescherming

U bent zowel verzekerd voor overlijden door ongeval of ziekte en dit vanaf de allereerste dag, zonder wachttijd.  

Indien u dat wenst kan u de waarborg uitbreiden met een extra uitkering bij overlijden door ongeval of de overname van de premiebetaling bij invaliditeit.

U dient wel rekening te houden met enkele beperkingen zo is ondermeer zelfmoord in het eerste verzekeringsjaar niet verzekerd, ook ongevallen tijdens het valschermspringen of tijdens een ballonvaart zijn niet gedekt.

Fiscaal aftrekbaar

Onder bepaalde voorwaarden kan u genieten van een fiscaal voordeel  tot 30% van de premie.

Bescheiden premie

Hier vindt u de maandelijkse premie voor een tijdelijke overlijdensverzekering tot de 50ste verjaardag van de verzekerde voor een kapitaal bij overlijden van € 25.000.

De premie gaat er van uit dat u in goede gezondheid verkeert en dat uw beroep of hobby’s geen bijzondere risico’s met zich meebrengen.  De premie evolueert niet met de leeftijd dus u behoudt de premie van je instapleeftijd.

Leeftijd verzekerde 20 jaar 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar
Premie € 8,71 € 9,48 € 10,46 € 11,73 € 13,41

 

De tijdelijke overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar indien u wil genieten van het fiscale voordeel. Vraag ons naar de algemene voorwaarden en de informatiefiche van dit product voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen. Het is belangrijk deze document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.Deze brochure geeft slechts een algemeen beeld van onze producten en diensten. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de commerciële brochures. Vraag ons om meer informatie met betrekking tot de precieze voorwaarden.