Wat is een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering zorgt u voor financiële gemoedsrust voor uw nabestaanden. Wist u dat een uitvaart gemiddeld 6.000 euro kost? Door zelf een uitvaartkapitaal te voorzien, bespaart u hen alvast die zorgen.

Hoeveel kost een uitvaart?

Een crematie of begrafenis kost gemiddeld zo’n 6.000 euro. Het precieze bedrag hangt af van de uitvaart die u wenst. Om een inschatting te krijgen van alle kosten kan u onze simulator gebruiken. Zo weet u welk bedrag u moet verzekeren.

Welke waarborg biedt de verzekering Uitvaart+?

De verzekering Uitvaart+ is een levenslange overlijdensverzekering. Dat betekent dat uw nabestaanden bij uw overlijden de som ontvangen die u voorzien hebt. Daarmee kunnen ze dan de kosten van de uitvaart betalen.

Uitsluitingen en beperkingen:

  • Niet gedekt zijn onder meer zelfmoord van de verzekerde tijdens de eerste 12 maanden en overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.
  • De eerste 2 jaar wordt een proportioneel deel van het verzekerde kapitaal uitgekeerd. Bekijk voor meer details de voorwaarden of kom bij ons langs. Na deze wachtperiode van 2 jaar ontvangen uw nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele belasting). Bij overlijden door ongeval wordt altijd 100% uitgekeerd vanaf de 1e dag.
  • U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering. 
  • Vanaf 70 jaar is enkel een eenmalige premie mogelijk.

Goed om te weten:

Uitvaart+ is een levenslange overlijdensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten, afgesloten voor een levenslange duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. Bekijk voor informatie over de limieten en uitsluitingen de voorwaarden, de informatiefiche en commerciële fiche of kom bij ons langs. Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.