Wat is een Persoonlijke Ongevallenverzekering?

Een ongeluk is snel gebeurd. Thuis, op vakantie, in uw vrije tijd, op uw werk of in het verkeer… Met de Persoonlijke Ongevallenverzekering bent u beschermd. Uw verzekering keert dan een vergoeding uit als u een lichamelijk ongeval hebt.

Goed om te weten
Deze verzekering is een interessante aanvulling op:
- Familiale Verzekering: die komt enkel tussen voor schade aan anderen
- Familiy Protect: de verzekering voor als iemand van uw gezin een lichamelijk ongeval heeft in de privésfeer

Wat dekt de Persoonlijke Ongevallenverzekering?

Met de Persoonlijke Ongevallenverzekering bepaalt u zelf vooraf de vergoeding voor lichamelijke ongevallen. U bent dan zowel verzekerd in uw privéleven en in bepaalde omstandigheden ook tijdens de uitoefening van uw beroep.

Waarborgen
Uw verzekering komt tussen voor:

 • behandelingskosten: uw medische en andere kosten worden vergoed
 • tijdelijke invaliditeit: u krijgt een vergoeding voor elke dag dat u arbeidsongeschikt bent
 • blijvende invaliditeit: u krijgt een uitkering volgens de graad van invaliditeit
 • overlijden: uw nabestaanden ontvangen een door u gekozen kapitaal

Goed om te weten

  • De Persoonlijke Ongevallenverzekering komt niet tussen bij dronkenschap, weddenschappen, zware fout, opzet, zelfdoding, natuurrampen (behalve bij tijdelijk verblijf in buitenland), winstgevende sportbeoefening. Gevechtssporten, alpinisme, zweefvliegen enz. zijn meestal wel verzekerbaar als u een extra premie betaalt.
  • De dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit is beperkt tot 0,3% van de som van de verzekerde kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit.
  • Deze verzekering dekt u persoonlijk. Voor uw hele gezin neemt u het best ook de verzekering Family Protect.
  • U moet geen rekening houden met een wachttijd. Door te kiezen voor een franchise kan u korting krijgen op uw premie.
  • De Persoonlijke Ongevallenverzekering loopt gedurende 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Bekijk hier: